KAGOSHIMA SHI Udon Restaurant total 49
1
udon・soba kagoshimachuuoueki
2
yabukinsakurajimaferi^mise
3
marugameseimen kagoshimamise
4
taraiudonhonten
5
kare^udonkomachiie
6
suiueioritenmonkanmise
7
hanamaruudon kagoshimahigashisengokumise
8
kaduya
9
sobachayasuiueioriamyupurazakagoshimamise
10
pateio kagoshimamise
11
(kabu)uesuto yojiroumise
12
marugameseimen kagoshimauyadomise
13
marugameseimen kagoshimayoshinomise
14
sanukikazeudontei kyuufuku
15
satsumamanten
16
nikunikuudon kagoshimauyadomise
17
suimenmuginohana
18
marugameseimen kagoshimaminamisakaemise
19
yabukin yamagatayamise
20
gohandoki kagoshimashinminatomise
21
sanukimanten ionhigashikaiten
22
suiueiorihonten
23
udonkoubouurikireomen
24
inaniwakazeudontamaya・ninnikusarada
25
azumano umefuchimise
26
akiha
27
fukufuku(inshoku)shikaekibeisaidomise
28
mantenkagoshimachuuoumise
29
ringa^hatto kagoshimaamyupurazamise
30
iyoseimen uyadomise
31
hakatatsunabamachisobachayahanamoto
32
gankoiori higashikaiten
33
dondontei
34
teuchichiudon・sobanosengoku
35
(ari)mamenoyafu^zu
36
yabukin kagoshimachuuouekimaemise
37
togakushisatsumaiori
38
nakamuraya
39
nagasakiiori
40
jangoudon
41
fukufuku(inshoku)koutamotomise
42
kiiori
43
kui^nfu^zukinyuuten
44
suiueiorihirakawamise
45
nakachaya
46
mendokorosatsumakinyuuten
47
satsumamatsumotosoba
48
tahisaba
49
mendokorosatsumaoyamadamise