KAGOSHIMA SHI Udon Restaurant list

mendokorosatsumakinyuuten
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 891-0203 Japan
5.0
jangoudon
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0053 Japan
5.0
kiiori
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0841 Japan
4.7
inaniwakazeudontamaya・ninnikusarada
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0023 Japan
4.4
mentokoroshouwa
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0082 Japan
4.2
taraiudonhonten
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0824 Japan
4.1
marugameseimen kagoshimaminamisakaemise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 891-0122 Japan
3.9
udonkoubouwaraifuku
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 891-0141 Japan
3.8
hanamaruudon kagoshimahigashisengokumise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0842 Japan
3.8
yabukinsakurajimaferi^mise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0814 Japan
3.7
marugameseimen kagoshimamise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0824 Japan
3.7
teuchichiudon・sobanosengoku
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0847 Japan
3.7
marugameseimen kagoshimauyadomise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0073 Japan
3.7
marugameseimen kagoshimayoshinomise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0875 Japan
3.7
udonkoubouurikireomen
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 891-0105 Japan
3.7
kare^udonkomachiie
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0843 Japan
3.7
uchidayashichitsushimamise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 891-0122 Japan
3.7
nikunikuudon kagoshimauyadomise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0073 Japan
3.4
iyoseimen uyadomise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0073 Japan
3.4
yabukin kagoshimachuuouekimaemise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 891-0105 Japan
3.2
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • >